Синдбад II, вид на кабину

Синдбад II, вид на кабину