Вид на Валаам с борта метеора

Вид на Валаам с борта метеора