Сдълана сiя дорога 1845 г.

Сдълана сiя дорога 1845 г.