Парк "Мини Европа" - вид из Атомиума

Парк "Мини Европа" - вид из Атомиума